majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola pedagogická