Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého je osemročné a štvorročné cirkevné gymnázium, ktoré sa snaží o integrálnu výchovu ľudskej osobnosti spojením viery, vedy, kultúry a života, čo je vyjadrené v jeho hesle „Pietas et litterae“, „Veda a zbožnosť“. Každý žiak i pedagóg má v nej priestor na získanie skúsenosti s katolíckym spoločenstvom, kde dôležitá je starostlivosť o druhého pred vlastným individualizmom. Škola chce ponúknuť nielen kvalitné vzdelanie, ktoré by jej absolventov pripravilo na štúdium na slovenských a zahraničných univerzitách a tak pomohlo k ich uplatneniu sa v profesionálnom a spoločenskom živote, ale chce ponúknuť aj živú skúsenosť, že medzi vzdelaním a vierou nie je rozpor, ale syntéza. Jeho súčasnosť čerpá z bohatej stáročnej histórie, ktorá začína príchodom jezuitov do Trenčína.