Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

Zloženie pedagogického zboru:

Dutkievičová Ľubica , Mgr.- SJL-OBN

Fedešová Anna ,PaedDr. - BIO-CHE

Gajdošíková Oľga , Mgr.- DEJ-GEG

Holíková Viera , RNDr. -MAT-BIO

Izáková Janka, Mgr - FYZ-CHE

Korčoková Adriana , Mgr. - ANJ

Kvasová Oľga ,  PaedDr. -RUJ -TSV

Nôžková Oľga ,Mgr. MAT- INF

Sladkovská Martina , Mgr.-NEJ

Vereš Karol, Mgr. SJL-DEJ-OBN