Pedagogickí zamestnanci školy

Denné štúdium

PhDr. PaedDr. Attila Takács, riaditeľ – katolícka teológia

RNDr. Ferenc Zirig, zástupca riaditeľa - matematika, geografia

PaedDr. Eva Bodová – slovenský jazyk, občianska výchova

Eleonóra Bodri – odborný výcvik

Mgr. Gabriela Herczog, DPA – nemecký jazyk, maďarský jazyk

Ing. Ľudovít Horváth, MBA – informatika, telesná výchova, strojníctvo

Marián Jurný – odborný výcvik

Mgr. Réka Kariková – odborný výcvik

Ing. Gábor Kiss – ekonomika

Mgr. Lujza Krommerová – maďarský jazyk, slovenský jazyk, nemecký jazyk

Mgr. Agnesa Molnárová Mozoliová – anglický jazyk, maďarský jazyk

Ing. Margaréta Sedláková – informatika

Ing. Andrea Szolga Mažárová - ekonomika

PaedDr. Katalin Takács - matematika, fyzika, náboženská výchova, administrácia a korešpondencia

Mgr. Csilla Tánczosová – matematika, chémia

RNDr. Attila Tóth, PhD. – fyzika

Mgr. Kristián Vankó – matematika, informatika

Mgr. Dávid Varga – maďarský jazyk, dejepis

 

Externé štúdium

PhDr. PaedDr. Attila Takács, riaditeľ – katolícka teológia

RNDr. Ferenc Zirig, zástupca riaditeľa - matematika, geografia

JUDr. Robert Bános – právna náuka

Ing. Gábor Kiss – ekonomika

Mgr. Csilla Macsaliová – slovenský jazyk, nemecký jazyk

Ing. Marta Melayová – ekonomika, účtovníctvo

Mgr. Andrea Mészárosová – slovenský jazyk, nemecký jazyk

Mgr. Agnesa Molnárová Mozoliová – anglický jazyk, maďarský jazyk

PaedDr. Katalin Takács – matematika, fyzika, náboženská výchova, administrácia a korešpondencia

RNDr. Attila Tóth, PhD. – fyzika

Obľúbené videá