Pani riaditeľka

Mgr.Anna Borbuliaková-riaditeľka gymnázia

Naša pani riaditeľka.

Čo má rada.Ako najradšej trávi voľný čas. Čo ju nabíja energiou sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo mám rada?

Rada  cestujem a poznávam nové miesta. Najradšej však trávim dovolenku pri mori, teda mám rada more, plávanie  a  dobrú knihu , čokoládu.  Milujem však svoju rodinu a svoj domov.

Voľný čas trávim na svojej chalupe , kde pestujem  kvety pre radosť a zeleninu pre  zdravie. Tu rada čítam knihy, maľujem obrazy  a relaxujem.

Samozrejme, že energiou ma dobíja všetko to ,čo rada robím a najviac však  chvíle v kruhu rodiny. Energiu mi dodáva radosť z dobre  vykonanej práce  a spokojnosť mojich žiakov.  Úsmev a triedy plné žiakov je to, prečo rada ráno vstávam a idem do práce .  naša škola je síce malá čo do počtu tried a žiakov, ale vychováva veľkých ľudí.  Preto ja ako riaditeľka urobím všetko pre to, aby  sa  žiaci v našej škole cítili dobre a bezpečne a mali vynikajúce podmienky pre vzdelávanie.