Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka

Chceš ísť k nám, ale bojíš sa talentových skúšok?
Nemaj obavy!

Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka pozostáva z častí 
hudobná výchova a literárna a jazyková výchova. 

Toto video ti ukáže, ako prebieha skúška z hudobnej výchovy.

Tešíme sa na Teba!
Viac informácií na https://www.sospg.sk/p_ucitelstvo_ms.html