Osobnosť Gymnázia Považská Bystrica 2021

V roku 2021 sa prvýkrát konalo oceňovanie s názvom ,,OSOBNOSŤ GYMNÁZIA'', kde boli študenti oceňovaní za ich úspechy. Aj tento projekt, ako jeden z mnohých, zastrešovala nezisková organizácia AD Astra, ktorá už dlhodobo podporuje aktivity prebiehajúce na našej škole.