Odborná stáž žiakov v Prahe

V rámci projektu Erasmus+ sa 8 žiakov 4. ročníka zúčastnilo v 1. polroku šk. roka 2021/2022 na odbornej stáži v nemocnici Motol Praha. Získali neoceniteľné skúsenosti a priniesli si nezabudnuteľné zážitky.