Odborná exkurzia v Trinity Hotels & Resorts

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčasntnili odbornej exkurzie v Trinity Hotels & Resorts - hotel Atrium v Novom Smokovci, hotel Sitno vo Vyhniach a hotel Senec v Senci. Navštívili aj iné zaujímavé miesta ako Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Banku lásky v Banskej Štiavnici.