O škole v skratke

V tejto prezentácii sa o našej škole dozviete viac.

prezentácia