Novozrekonštruovaná telocvičňa na Jilemáku, radosť športovať