Naši učitelia

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota a Jednota FSZ Magán Szakközépiskolája,

Vinohradská 48, 931 01 Šamorín

 

Telefón:                    031/5622415

Recepcia:                 0915 761 880

e-mail:                      sekretariat.hasossamorin@gmail.com

Riaditeľ školy:           PaedDr. František Pudmericzký                   0905 658 045

Zástupca pre TV:       Ing. Eleonóra Mikócziová                             0908 770 742

HMOV:                       PaedDr. Branislav Doležal                            0915 761 881

Vedúca EÚ:                Eva Meixnerová                                               0915 761 877

 

Zborovňa:                   031 562 24 15 klapka 32

Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov:             Učitelia odborných predmetov:

PaedDr. Juraj Bándy, PhD.                                             Ing. Janka Biskupičová

Mgr. Sabina Hoangová                                                   Ing. Jana Grúberová

Mgr. Robert Kósa                                                             Ing. Katarína Lokšová

Mgr. Beáta Machurková                                                 Ing. Eleonóra Mikócziová

Mgr. Júlia Mészáirosová                                                 Ing. Jana Mikulová

Mgr. Petra Nagyová                                                             Judita Szabová

Mgr. Magdaléna Rakovská

Mgr. Anetta Takácsová

PaedDr. Soňa Zakariásová

 

Majstri odbornej výchovy: 031 562 24 15  klapka 33 Vychovávateľ: 031 562 24 15 klapka 35

Mária Nagyová                                                                           Agneša Višanová

Ildikó Kissová                                                                              Anita Pirková

Tibor Orosz

Gabriela Sojková

Tibor Szalay

Ľubica Szinghofferová

Ingrid Tóthová