Naši učitelia

Všetci členovia pedagogického zboru spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti. Učitelia odborných predmetov musia mať vzdelanie v odbore a než nastúpili vyučovať strávili niekoľko rokov v klinickej praxi. Interný pedagogický zbor dopĺňajú externí učitelia, najmä lekári.

V školskom roku 2020/21 sa rozšíril náš tím o školského psychológa.

Obľúbené videá