Naši učitelia

Súkromná hotelová akadémia,

Vinohradská 48, 931 01 Šamorín

 

Telefón:                      031/5622415

Recepcia:                   0915 761 880

e-mail                         sekretariat.hasossamorin@gmail.com

Riaditeľ školy:             PaedDr. František Pudmericzký                   0905 658 045

Zástupca pre TV:        Ing. Eleonóra Mikócziová                             0908 770 742

HMOV:                        PaedDr. Branislav Doležal                            0915 761 881

Vedúca EÚ:                 Eva Meixnerová                                              0915 761 877

 

Zborovňa:                   031 562 24 15 klapka 32

Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov:

PaedDr. Juraj Bándy, PhD.

Mgr. Sabina Hoangová

Mgr. Robert Kósa

Mgr. Beáta Machurková

Mgr. Júlia Mészárosová

Mgr. Petra Nagyová

Mgr. Magdaléna Rakovská

Mgr. Anetta Takácsová

PaedDr. Soňa Zakariásová

 

Učitelia odborných predmetov:

Ing. Janka Biskupičová

Ing. Jana Grúberová

Ing. Katarína Lokšová

Ing. Eleonóra Mikócziová

Ing. Jana Mikulová

Judita Szabová

 

Majstri odbornej výchovy: 031 562 24 15  klapka 33

Mária Nagyová          

Ildikó Kissová

Tibor Orosz

Gabriela Sojková

Tibor Szalay

Ľubica Szinghofferová

Ingrid Tóthová

 

Vychovávateľ: 031 562 24 15 klapka 35

Agneša Višanová

Anita Pirková