Naši pedagógovia

Riaditeľka školy

Mgr. JANA MAŠLEJOVÁ
E-mail: riaditel@sosmis.skjana.maslejova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:15 – 15:15 hod.
Telefón: 02/4920 3512

Zástupkyňa riaditeľky

PaedDr. ALENA TRAJDOVÁ
E-mail: alena.trajdova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:15 – 8:00 hod.
Telefón: 02/4920 3528

Pedagógovia: 

Mgr. JANA BORKOVÁ
učí: odborné knihovnícke predmety
E-mail: jana.borkova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 13:20 – 14:05 hod.

PhDr. ANNA BÖHMEROVÁ
učí predmety: slovenský jazyk, štylistika / triedna učiteľka 3.B
E-mail: anna.bohmerová@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:15 – 8:00 hod.

Mgr. MÁRIA DANILÁKOVÁ
učí predmety: matematika, informatika / triedna učiteľka 4.B
E-mail: maria.danilakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:30 – 15:15 hod.

PaedDr. MIROSLAVA ĎURKOVIČOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, taliansky jazyk, prekladový seminár / triedna učiteľka 2.A
E-mail: miroslava.durkovicova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:00 – 14:45 hod.

Mgr. LUCIA FALBOVÁ
učí predmety: informačná analýza, informačné procesy, sociálna komunikácia
E-mail: lucia.falbova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. EVA FERJENČÍKOVÁ
učí: odborné masmediálne a marketingové predmety / triedna učiteľka 4.C
E-mail: eva.ferjencikova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. PETER GULDAN
učí predmety: anglický jazyk, taliansky jazyk, prekladový seminár / triedny učiteľ 2.B
E-mail: peter.guldan@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Ing. TATIANA HUDÁKOVÁ
učí: odborné ekonomické predmety
E-mail: tatiana.hudakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: piatok 07:15 – 08:00 hod.

Mgr. JIŘINA JERZOVÁ
učí predmety: nemecký jazyk, ruský jazyk, tréning pamäte a tvorivého myslenia
E-mail: jirina.jerzova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. PETER KALA
učí predmety: telesná a športová výchova
E-mail: peter.kala@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. ZOJA LANGOŠOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, biológia / triedna učiteľka 3.C
E-mail: zoja.tisakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 07:15 – 08:00 hod.

Mgr. MATÚŠ LICHVÁR
učí predmety: anglický jazyk, geografia, súčasná svetová spoločnosť
E-mail: matus.lichvar@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. ERIK MÁRFÖLDY
učí predmety: anglický jazyk, jazyková kultúra, umenie a kultúra
E-mail: erik.marfoldy@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Ing. NINA PAZDEROVÁ
učí: odborné ekonomické predmety / triedna učiteľka 3.A
E-mail: nina.pazderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 07:15 – 08:00 hod.

Mgr. MAGDALÉNA RAJTOVÁ
učí: odborné mediálne a marketingové predmety, štylistika / triedna učiteľka 2.C
E-mail: magdalena.rajtova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

Mgr. ĽUDMILA RUSŇÁKOVÁ
učí predmety: dejepis, súčasná svetová spoločnosť, ruský jazyk
E-mail: ludmila.rusnakova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. JANA SALÁTOVÁ
učí predmety: anglický jazyk, Business English / triedna učiteľka 4.A
E-mail: jana.salatova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. DANA SCHNEIDEROVÁ
učí predmety: slovenský jazyk, štylistika / triedna učiteľka 1.B
E-mail: dana.schneiderova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. MICHAELA SOLEJ
učí predmety: nemecký jazyk, slovenský jazyk / triedna učiteľka 1.A
E-mail: michaela.zanova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: streda 07:15 – 08:00 hod.

Mgr. MICHAELA ŠKORUPOVÁ, PhD.
učí: odborné mediálne a marketingové predmety
E-mail: michaela.skorupova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: utorok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. NINA ŠKVARENINOVÁ
učí predmety: matematika, etická výchova, bázy dát / triedna učiteľka 1.C
E-mail: nina.skvareninova@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05 – 14:50 hod.

Mgr. MATEJ URDA
učí predmety: telesná a športová výchova
E-mail: matej.urda@sosmis.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:15 – 15:00 hod.

 

Externí učitelia:

Mgr. ADRIÁN BEREŠ
vyučuje predmety: grafika a webdizajn, multimediálne prezentácie
E-mail: adrian.beres@sosmis.sk

Ing. DUŠAN BUDZAK
vyučuje predmety: mediálna tvorba – print
E-mail: dusan.budzak@sosmis.sk

PhDr. ZDENKO CHO
vyučuje predmety: mediálna tvorba – print, mediálna tvorba – televízia
E-mail: zdenko.cho@sosmis.sk

Mgr. MARTINA KATUŠČÁKOVÁ
vyučuje predmety: anglický jazyk
E-mail: martina.katuscakova@sosmis.sk

Mgr. RUDOLF MOZOLÁNI
vyučuje predmety: grafika a webdizajn, multimediálne prezentácie
E-mail: rudolf.mozolani@sosmis.sk

Mgr. TOMÁŠ ŠVINGÁL
vyučuje predmety: náboženská výchova
E-mail: tomas.svingal@sosmis.sk

Mgr. ALEXANDRA VAVROVÁ
vyučuje predmety: digitálna fotografia, reklamná fotografia
E-mail: alexandra.vavrova@sosmis.sk

Mgr. MIROSLAVA VEREŠVÁRSKA
vyučuje predmety: ekonomika, aplikovaná ekonomika, public relations, pramene hospodárskych informácií
E-mail: miroslava.veresvarska@sosmis.sk