Naše úspechy

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

V školskom roku 2020/2021 sa koná v poradí už 43. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti – súťaže zameranej na vyhľadávanie a podporu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl s cieľom rozvíjať ich tvorivé kompetencie, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Na tohtoročnej krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti – konanej 31. marca formou online, mala zastúpenie i naša škola. Soňa Klamárová, žiačka 2. ročníka, obhajovala v odbornej oblasti 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia svoju prácu Životný štýl u stredoškolákov, v ktorej skúmala životný štýl žiakov našej školy pred a po vypuknutí pandémie ochorenia Covid-19. V konkurencii 14 prác obsadila krásne 6. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme.