Naše aktivity

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021

My s pani Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou o vzdelaní

 

Vzdelávanie z Teba robí lepšieho človeka a pomáha Ti ku kritickému mysleniu. To sú slová pani Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej, ktorá nám v piatok 16.4.2021 v rámci Právneho piatku Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prostredníctvom online prednášky porozprávala o svojom štúdiu v zahraničí - rozdieloch v ňom medzi Amerikou, Slovenskom a Francúzskom. Zdôraznila aj to aké je vzdelanie dôležité a nie je samozrejmosťou pre každého. Vysoká škola je podľa jej názoru tým, čo robíme pre seba - kvôli vedomostiam, nie titulom alebo platu.

Na záver prednášky nám odporučila na prečítanie niekoľko výborných kníh zo zdravotníckeho prostredia. Rovnako nás potešila informácia, že sama má k tejto téme blízko kvôli povolaniu svojej maminy, ako aj spravodajstvu.

Sme veľmi radi, že sme mali možnosť vypočuť si rozhovor pani Cifrovej a pána dekana Právnickej fakulty UMB BB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. a zapojiť sa do diskusie s aktuálnou otázkou vakcinácie.

 

Stretnutie s koordinátorkou nadácie Úsmev ako dar

Dňa 18.3.2021 sa žiaci všetkých tried stretli s pani Luciou Krajčíkovou, ktorá je koordinátorkou nadácie Úsmev ako dar, tradične-netradične, online. Spolu so svojimi sympatickými dobrovoľníčkami nám predstavila fungovanie nadácie a ponúkla možnosť stať sa ich anjelom, dobrovoľníkom. Taktiež nám priblížila osudy niektorých detí žijúcich v CDR(Centrum detí a rodiny).Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.