Naša prax v materských školách

Zručnosti získané praxou počas štúdia umožnia našim absolventom zamestnať sa vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v materských školách, v školských kluboch detí, v detských domovoch, ale aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách doma i v zahraničí.