výroba potravín

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola potravinárska
Stredná odborná škola potravinárska
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM
Stredná odborná škola gastronómie a služieb