technicko-ekonomický pracovník

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím