strojárstvo - podnikanie a služby

Stredná odborná škola technická
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Stredná odborná škola technická