strojárstvo-obrábanie materiálov

Stredná odborná škola agrotechnická
Súkromná spojená škola EDURAM
Stredná odborná škola technická