strojárstvo-obrábanie materiálov

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola agrotechnická
Súkromná spojená škola EDURAM
Stredná odborná škola technická