mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola Pruské
Stredná odborná škola technická