mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola technická