lesné hospodárstvo

Stredná odborná škola služieb a lesníctva