elektrotechnika-energetika

Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola stavebná
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia