elektrotechnika-energetika

Stredná odborná škola stavebná
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia