Milan Labuda

28. október 1944, Hontianske Nemce – † 5. január 2018, Borinka

  • Strednú všeobecnovzdelávaciu školu absolvoval v školskom roku 1960/1961.V rokoch 1961-1964 študoval herectvo na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave.
  • Jeden z najznámejších slovenských divadelných, filmových a televíznych hercov. Po skončení Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave (1965) sa stal členom SND     .
  • V rokoch 1971-1989 bol členom Novej scény v Bratislave a od 1.januára 1990 bol členom činohry SND.
  • Hosťoval vo viacerých divadlách v Českej republike.