Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

Naša škola je už 3.rok zapojená do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Tento komplexný rozvojový program dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál, nadviazať nové priateľstvá a zažiť nevšedné dobrodružstvá. V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele v oblastiach Šport, Talent a Dobrovoľníctvo, tieto postupne plnia a okrem toho absolvujú i Dobrodružnú expedíciu. Vďaka týmto aktivitám posilňujú svoju fyzickú i psychickú kondíciu, empatiu, zodpovednosť, vytrvalosť, schopnosť spolupráce, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti, od bronzovej až po zlatú. Za dosiahnutie každej z nich je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju. Zapojením sa do programu sa účastník stáva súčasťou medzinárodnej komunity a otvárajú sa mu nové možnosti, keďže ocenenie DofE uznávajú aj mnohé prestížne vysoké školy a zamestnávatelia.