MDM - Ženy v okne

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH je školské divadlo pri SHDK vzniklo z iniciatívy samotných žiakov. Verejnosť tak môže vidieť všetky predstavenia, ktoré na škole vznikli. Pravidelne, každý pondelok vo večerných hodinách, prezentujú žiaci svoju tvorbu, čím si zabezpečujú dôležitú prax, naberajú skúsenosti a obyvateľom Martina ponúkajú kúsok kultúry naviac. MDM je univerzálnym priestorom pre všetkých, ktorí majú chuť tvoriť, experimentovať a  skúšať. Predstavenia, koncerty, kvízy, večery improvizácie, prednášky a  vlastná tvorba študentov. Čokoľvek, čo si dokážete predstaviť, vymyslieť, zorganizovať a doviesť do úspešného konca. A kto zatiaľ nemá odvahu prezentovať sa naživo, máme dosť priestoru v školskom časopise…