Letné intermediálne dielne 2022

INŠPIRÁCIA TECHNOLÓGIOU

Termín: 4. – 7. júl 2022
Téma: REPORTÁŽ
Cieľ: Účastíci workshopu sa oboznámili s prostredím a novou technológiou v priestoroch Tlačiarne P+M Turany, zúčastnili sa výrobných procesov prípravy tlače, samotnej tlače a následného knihárskeho spracovania. Študenti SŠUP svoju prítomnosť a poznatky zaznamenali v jednoduchom grafickom buletíne, ktorý na mieste navrhnú a pripravia do tlače. 
Študenti SHDK spolupracovali na príprave obsahu buletínu a samostatne pripravili vlastnú pohybovú etudu inšpirovanú pobytom vo výrobnom závode, ktorú odprezentujú na školskom webe https://www.ssusmartin.sk/?shdk/home

Workshop podporili firmy HEIDELBERG a EUROPAPIER