Kurz ochrany života a zdravia

KOŽAZ je veľmi obľúbenou zážitkovou aktivitou, ktorú realizujeme v domácej a zahraničnej forme. Obzvlášť populárna je zahraničná forma lokalizovaná do atraktívnych prímorských destinácií.

Naši študenti okrem plnenia plánovaných aktivít v oblasti  riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a život,  zdravotnej prípravy, topografie, branného plávania, základov lezeckej techniky, lukostreľby a raftingu na rieke Cetina  poznávajú prírodné, kultúrne a historické zaujímavosti daného regiónu. V rámci kurzov  KOŽAZ sme navštívili sopku Vezuv, Pompeje, Vatikán, historické pamiatky Ríma, Grécky Olymp a kláštory Meteora, ostrovy Elba, Thassos a Brač, alebo prírodný skvost Chorvátska- Plitvické jazerá.