Košický kraj

Stredná odborná škola Učňovská
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola železničná
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola strojnícka
Stredná zdravotnícka škola Moyzesova
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Súkromná praktická škola
Súkromná stredná odborná škola Dneperská
Súkromná stredná odborná škola Postupimská
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
Súkromné gymnázium Dneperská

Stránky