Košický kraj

Súkromná spojená škola EDURAM
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Stredná odborná škola automobilová
Gymnázium sv. E. Steinovej
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach
Stredná odborná škola informačných technológií
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi

Stránky