Košický kraj

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Stredná odborná škola technická
Stredná športová škola
Súkromné gymnázium Katkin park
Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova
Súkromná stredná športová škola
Hotelová akadémia Južná trieda
Súkromná stredná odborná škola DSA
Stredná priemyselná škola technická
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Stránky