Košický kraj

Stredná odborná škola ekonomická
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Konzervatórium
Gymnázium, Trebišovská 12 Košice
Súkromné konzervatórium
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Premonštrátske gymnázium

Stránky