Košický kraj

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Konzervatórium
Gymnázium, Trebišovská 12 Košice
Súkromné konzervatórium
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Premonštrátske gymnázium
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia

Stránky