Košický kraj

Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Stredná odborná škola elektrotechnická
Súkromná stredná odborná škola PAMIKO
Gymnázium Pavla Horova
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola veterinárna
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gymnázium
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Stránky