Košický kraj

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola elektrotechnická
Gymnázium
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná odborná škola ekonomická
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká

Stránky