Kolektív zamestnancov školy

Vedenie školy:

 • Ing. Ladislav Maturkanič
  riaditelskoly@eduram.sk odborné strojárske predmety, riaditeľ školy
 • Ing. Gabriela Pešková
  zrssos@eduram.sk odborné ekonomické predmety, zástupkyňa riaditeľa pre Súkromnú strednú odbornú školu EDURAM
 • Jozef Repel
  zrpv@eduram.sk majster odbornej výchovy - odbor elektro, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
 • Ing. Mária Skupeková
  zrsou@eduram.sk, zástupkyňa riaditeľa pre Súkromné stredné odborné učilište EDURAM

 

Pedagogický zbor:

 

Odborní zamestnanci:

 • Mgr. Alžbeta Petrovská
  psycholog@eduram.sk školská psychologička
 • Ing. Zuzana Kubíková
  pedagogická asistentka
 • Mgr. Nikola Nalevanková
  pedagogická asistentka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 • Zuzana Mižikárová
  skola@eduram.sk asistentka riaditeľa
 • Ing. Anna Kicková
  anna.kickova@eduram.sk ekonómka školy
 • Antónia Mikulová
  antonia.mikulova@eduram.sk hospodár v administratíve, pokladňa
 • Július Pustelník
  školník
 • Marta Kupcová
  kuchárka
 • Mária Slovinská
  kuchárka
 • Ružena Bandžuchová
  upratovačka
 • Anna Hašková
  upratovačka
 • Beatrica Jančurová
  upratovačka