Kde študujú naši absolventi

Kde študujú naši absolventi.

Škola predovšetkým  pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium. V posledných rokoch sa úspešnosť prijatia pohybuje v intervale (90,100%). Naši študenti študujú aj v zahraničí najmä v Českej republike a v Dánsku. A kde všade študujú naši študenti :

BRATISLAVA-              UK_ Lekárska fakulta, Farmácia, Prírodovedecká, Matematicko-fyzikálna, Ekonomická, 

                                  STU- Architektúra, Strojnícka, Fakulta elektrotechniky a informatiky

                                  SZU

KOŠICE -                    Farmaceutická fakulta, TU

BANSKÁ BYSTRICA- UMB- Pedagogická,Prírodovedecká, Ekonomická, Právnická, Filozofická

NITRA-                      SPU, UKF

TRNAVA-                  UCM- Psychológia, Marketingová komunikácia

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ- Akadéemia M.R.Štefánika

ZVOLEN-                      TU

BRNO-MUNI-                 Fakulta informatiky, Ekonomická

PRAHA-                       ČVUT- dizaj