Kde napríklad naši študenti pokračujú ďalej?

  • Komenského univerzita, Bratislava
  • UPJŠ, Košice
  • VŠ Ekonomická, Praha
  • Karlova Univerzite v Prahe
  • Masarykova Univerzita, Brno
  • University of Wroclaw, Poľsko