Kariérne a výchovné poradenstvo

Práve končíš základnú školu a rozhoduješ sa o svojom budúcom povolaní. Je to veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože povolanie, ktoré si teraz vyberieš, v budúcnosti ovplyvní tvoj životný štýl a bude mať vplyv aj na tvoju životnú spokojnosť. V práci strávime veľkú časť nášho dospelého života, oveľa väčšiu, ako s našou rodinou a našimi priateľmi, a preto, ak budeš nepokojný so svojim povolaním, budeš nespokojný aj so svojim životom. Správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný, sebavedomý a úspešný. Výber povolania je proces, pri ktorom si postupne uvedomujem: Kto som, aký som, aby som postupne zistil, čím budem, kto som – to sú moje záujmy, sny a túžby, moje vlastnosti, schopnosti ale aj nedostatky. Povolania si vyžadujú rôzne typy ľudí. Nie každý sa hodí na každú prácu. Voľba povolania je aj kompromis medzi tým, čo by som chcel a reálnymi možnosťami.

Podľa čoho sa mám rozhodovať?

Pri výbere povolania si polož nasledujúce otázky:

 • Aké mám schopnosti a predpoklady?
 • Čo ma baví?
 • Aký som osobnostný typ?
 • Čo hovorí realita?

Aké mám schopnosti a predpoklady?

Schopnosti sú jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré musíš vziať do úvahy pri výbere svojho budúceho povolania. Pri rozhodovaní by si mal začať otázkou, akú úroveň kvalifikácie by si chcel dosiahnuť. Pamätaj však na to, že, čím kvalifikovanejšie povolanie si vyberieš, tým náročnejšie a dlhšie štúdium musíš absolvovať. Cestou môže byť tvoj školský prospech. Ten je ukazovateľom tvojej dlhodobej výkonnosti.

Odpovedz si preto na otázky:

 • Aký mám vzťah k učeniu?
 • Som študijný typ?
 • Ako mi ide učenie?
 • Aké mám známky?
 • Robím radšej niečo praktické, alebo mám radšej knihy a vedomosti?
 • Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?
 • Ako ma vidia učitelia a rodičia?
 • Čo mi povedal psychológ na konzultácii počas DVP?
 • Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie ?

Povolania vyžadujúce stredoškolské vzdelanie:

Potrebné je maturitné štúdium, pomaturitné, špecializačné štúdium (manažér hotela, animátor, sprievodca v cestovnom ruchu, pracovník cestovnej kancelárie, prevádzkár, šéfkuchár, manažér zariadenia spoločného stravovania, pracovník marketingu)

Povolania vyžadujúce učňovské vzdelanie (kuchár, cukrár, pekár, pracovník výdaja jedla)

Každé povolanie si vyžaduje iné schopnosti a predpoklady

Každý človek sa líši nielen svojimi vlastnosťami ale aj schopnosťami, každý je šikovný v niečom inom. Podobné je to aj pri povolaniach. Každé si vyžaduje iné schopnosti a predpoklady. Jedno povolanie vyžaduje presnosť a vnímanie detailov, iné zase schopnosť komunikovať s ľuďmi. A to je dobre. Teraz už len treba prísť na to, ktoré bude najlepšie zodpovedať tvojim danostiam a predpokladom. Lebo len tak budeš môcť byť úspešný a spokojný vo svojom budúcom povolaní.

Zdravotné predpoklady:

 • Zdravá chrbtica (kuchár),
 • Dobré nohy (čašník),
 • Dobrý zrak a obratnosť prstov a rúk (cukrár),
 • Komunikatívnosť, dobré hlasivky (animátor, pracovník marketingu).

Pracovné predpoklady:

 • Sústredenosť,
 • Tvorivosť,
 • Schopnosť organizovať si prácu,
 • Schopnosť učiť sa,
 • Samostatnosť,
 • Vytrvalosť,
 • Precíznosť,
 • Špeciálne schopnosti.

Osobnostné predpoklady:

 • Schopnosť zaobchádzať s ľuďmi,
 • Schopnosť empatie, vcítenia sa do pocitov iných ľudí,
 • Schopnosť komunikovať a riešiť problémy,
 • Schopnosť pracovať v tíme,
 • Kultivovaný prejav a vystupovanie,
 • Schopnosť zaistiť si autoritu a rešpekt,
 • Trpezlivosť,
 • Spoľahlivosť,
 • Taktnosť a ohľaduplnosť,
 • Psychická odolnosť.

»Voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka.«

Preto keby niečo volaj, alebo píš:

PaedDr. Marianna Kopiková, kariérny poradca

PaedDr. Marianna Kopiková, výchovný poradca