Kam na strednú ...

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska je jedinečná škola svojho zamerania na Slovensku, kde sa stretáva vyše 130-ročná tradícia s najmodernejšími technológiami a inováciami. Mladých ľudí pripravujeme pre atraktívne povolania v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva. Vzdelávanie a prax sa kontinuálne prispôsobuje trendom na trhu doma a v zahraničí, čo dáva najlepšie predpoklady na uplatniteľnosť aj v oblasti modernej gastronómie a vidieckej turistiky. Viacerí úspešní somelieri a podnikatelia v oblasti vína sú naši bývalí študenti.

K silným stránkam našej školy patrí aj zahraničná spolupráca s rovnakými školami v Rakúsku, Čechách a v rámci celej Európy, tvorivé vzdelávanie a prepojenie na prax, partnerstvá školy so silnými značkami na trhu, vlastná výroba muštov, džúsov, šumivých vín klasickou metódou v priestoroch školskej pivnice, ako aj spracovávanie ovocia, rozmnožovanie viniča a ovocných drevín, krásne prostredie areálu školy a moderný internát. Naši študenti v rámci prieskumov spokojnosti ocenili aj komunitnú atmosféru.

Ponúkame 4-ročné štúdium s maturitou v odboroch:

SOMELIERSTVO, PODNIKANIE, AGROTURISTIKA a VINÁRSKA PREVÁDZKA.