Junior Achievement Slovensko – Predmet Aplikovaná ekonómia

Škola sa aktívne  zapája do  programov organizácie Junior Achievement Slovensko.

 V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia na škole každoročne pracuje študentská firma, ktorá v praxi realizuje svoj podnikateľský zámer a zhodnocuje svoje ekonomické výsledky. Študenti sa zúčastňujú vzdelávania manažmentu, spolupracujeme s viacerými firmami (AT&T, IBM, Accace a podobne) so zameraním na rozvoj podnikateľských zručností.

Rozvíjame spoluprácu s firmami, ktoré podnikajú v našom regióne, organizujeme vzdelávacie workshopy s firmou IMC Slovakia.

Zúčastňujeme sa celoslovenských súťaží študentských firiem – Veľtrh podnikateľských talentov, Biznis Idea (2.miesto na Slovensku v roku 2017), Company of the Year (postup medzi 6 najlepších firiem na Slovensku v roku 2020)Škola sa aktívne  zapája do  programov organizácie Junior Achievement Slovensko.