ŠKOLA  S TRADÍCIOU, ŠKOLA PRE ŽIVOT

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši má dlhoročnú tradíciu v príprave žiakov pre hotely, reštaurácie a obchod.

  • prax realizujú naši žiaci v špičkových zariadeniach na Liptove, vo Vysokých Tatrách ale aj v zahraničí
  • na odborných predmetoch sa stretnú so známymi šéfkuchármi, sommeliérmi, marketérmi, cestovateľmi
  • žiaci majú možnosť získať ďalšie certifikáty v barmanstve, baristike, sommenliérstve , animátorstve, carvingu, a tiež poznatky v odborných softwaeroch, v dizajne , vo fotografovaní, v cvičných firmách
  • stále skvalitňujeme a modernizujeme vybavenie učební
  • realizujeme projekt ERASMUS+ ale aj iné menšie projekty
  • máme skúsenosti v spolupráci so zamestnávateľmi aj v duálnom vzdelávaní
  • umožňujeme štúdium aj špičkovým športovcom. Našimi absolventami sú Petra Vlhová, Ján Šajbidor, Dominika Garajová, Monika Škáchová

Sme škola s dlhoročnou tradíciou v našom regióne, s kvalitným pedagogickým zborom a okruhom spolupracovníkov z radov odborníkov, zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, ktorí sú zárukou výchovy mladých ľudí  v súlade s potrebami praxe. 

V roku 2018 bol škole zvýšený rating na kategóriu A - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou a v roku 2020 bol škole potvrdený rating „A“ na ďalšie dva roky.