Herci - neoperný SPEV

Absolvenstký koncert študentov hudobno-dramatického odboru v hlavnom odbore SPEV (2021)