Halloweenska noc

Halloween patrí k obľúbeným sviatkom v anglicky hovoriacich krajinách. V roku 2015 sme prvý raz oslávili túto tradíciu formou „Halloweenskej noci“ aj na pôde nášho gymnázia. Veľkou motiváciou pre usporiadanie tejto akcie bola prítomnosť americkej lektorky Shannon Conheady. „Halloweenska noc“ sa odvtedy teší medzi študentami veľkej obľube.
V jeden podvečer koncom októbra sa priestory hlavnej budovy gymnázia plnia rôznymi pozoruhodnými bytosťami. Niektoré vzbudzujú strach, iné vyčaria na perách úsmev, všetky sú však dôkazom šikovnosti a vynaliezavosti našich gymnazistov. Študenti sa najskôr venujú rôznym tvorivým aktivitám - vyrezávajú tekvice, vyrábajú pavučiny, netopierov a iné symboly tohto sviatku. Vyrobené dekorácie vzápätí použijú na vyzdobenie interiéru školy. Neskôr čakajú študentov viaceré zábavné súťaže v tímoch (Halloweensky kvíz, tekvicový bowling, krabice hrôzy a iné). Počas nich majú možnosť prejaviť svoju súťaživosť, nasadenie, ale aj schopnosť spolupráce a vzájomnej pomoci. Po vyhlásení výsledkov a prevzatí sladkých odmien si študenti v telocvični „ustelú“ na karimatkách a z „pohodlia“ svojho spacáku si pozrú nejaký strašidelný film. No a od polnoci, snáď príjemne unavení, spia v útrobách školy až do rána.