Ponúkame

 • Študovať na škole s viac ako 70 - ročnou tradíciou - za tú dobu  škola vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ekonómov, novinárov.....
 • Tím skúsených pedagógov
 • Kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium
 • Voliteľné predmety už od druhého, resp. šiesteho ročníka
 • Aktívnu komunikáciu v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku
 • Konverzácie v anglickom jazyku s americkým lektorom
 • V osemročnom štúdiu garanciu druhého cudzieho jazyka už od prvého ročníka
 • Moderné odborné učebne informatiky, fyziky, biológie a chémie vybavené  modernou meracou technikou
 • Možnosť získať medzinárodný certifikát v CISCO akadémii,
 • Zrekonštruovanú telocvičňu, multifunkčné ihrisko, tenisový kurt, posilňovňu
 • Exkurzie na Slovensku aj v zahraničí
 • Rozvíjať  svoje nadanie v kultúre i v športe
 • Pestrú ponuku krúžkov