Deň otvorených dverí 

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našom gymnáziu na DOD, ktorý sa uskutoční 

1. 2. 2023 (streda) od 10.00 do 15.30. 

V budúcom školskom roku otvárame 1 triedu 8-ročného štúdia a 1 triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku. Záujemci a rodičia sa budú môcť zúčastniť vyučovania, pozrieť si priestory školy, vyskúšať si prijímačkové testy z minulých rokov a informovať sa o organizácii a možnostiach štúdia.

Tešíme sa na vás:-)

Gymnázium Svätej Rodiny na Gercenovej ul. 10 v Bratislave-Petržalke je organizačnou zložkou Spojenej školy Svätej Rodiny a má 2 formy štúdia:

  • 8-ročné štúdium - určené pre žiakov 5. ročníka základnej školy
  • 5-ročné nemecké bilingválne štúdium - určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy

V školskom roku 2023/24 otvárame 1 triedu 8-ročného štúdia s počtom žiakov 30 a 1 triedu 5-ročného nemeckého bilingválneho štúdia  s počtom žiakov 26. 

Prijímacie pohovory na 8-ročné štúdium sú zo SJL a MAT (v rozsahu piatackeho učiva). 

Prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium  sú zo SJL, MAT a test všeobecných jazykových predpokladov.

Termíny prijímacích pohovorov:

  • 8- ročné štúdium - 4. 5. 2023 a 9. 5. 2023
  • bilingválne štúdium - 2. 5. 2023 a 11. 5. 2023.