Gymnázium sv. Košických mučeníkov vzniklo v roku 2002 a v priebehu 20 rokov svojej existencie sa etablovalo v meste Košice ako jediné štvorročné gymnázium zriadené Košickou arcidiecézou, Arcibiskupstvom Košice. Gymnázium vykazuje pravidelne nadpriemerne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v certifikovaných meraniach, ako aj úspechy v súťažiach na regionálnom, celoslovenskom i medzinárodnom poli. Z cudzích jazykov sa vyučuje angličtina, nemčina, francúzština aj ruština, prípadne taliančina. V rámci rozvojových predmetov si študenti môžu vybrať z aplikovanej ekonómie, kurzu prvej pomoci, programovania či bádateľských aktivít v prírodovedných predmetoch. Študenti gymnázia sa pravidelne angažujú v oblasti dobrovoľníctva (v súvislosti s európskym trendom dobrovoľníctva) na poli charity, ochrany detí, úcta a starostlivosť o seniorov, pomoc rodinám v núdzi, zbierky či benefičné podujatia.  Na škole sa v súčasnosti implementujú viaceré projekty Erasmus+ KA2, KA1. Takmer každý študent sa môže zúčastniť programu Erasmus+ a zúčastniť sa zahraničnej stáže. Študenti majú tiež možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Na škole pracuje aj študentská firma, študentský časopis Quo Vadis, ocenený ako najlepší študentský časopis na celoslovenskom poli (Štúrovo pero). 

Aktuálne informácie sú na webovej stránke: gym.gkmke.sk