Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (GSF) je prestížnou katolíckou školou, ktorej záleží na dobrej výchove a vzdelávaní. Odovzdáva svojim žiakom vysokú úroveň vzdelania a pripravuje ich na štúdium na vysokých školách a univerzitách doma a v zahraničí. Žiaci dosahujú nadpriemerné výsledky v externých testovaniach deviatakov a maturantov.  Počas štúdia je žiakom ponúknutá kresťanská formácia v rámci duchovných obnov, ranných a celoškolských sv. omší, modlitby chvál a iných aktivít.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline zriadila na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR Kongregácia školských sestier sv. Františka dňom 20.júna 1991 a otvorením prvých tried v školskom roku 1991/1992. Súčasťou školy sú od 1.januára 2004 školský internát a školská jedáleň. Gymnázium patrí do Žilinskej diecézy a spolupracuje s Diecéznym školským a katechetickým úradom.

Radi Vás privítame na našej škole, v ktorej nájdete rodinné prostredie, veľa priateľov a dobré vzťahy. Viac o škole na www.gsf.sk 

 

Obľúbené videá