Sme moderná katolícka škola. Je pre nás dôležité, aby každý náš žiak získal kvalitné vedomosti, bol formovaný v duchu kresťanských hodnôt, aby objavoval a rozvíjal svoje silné stránky, odhaľoval nové možnosti, nachádzal podnety na svoj intelektuálny a profesijný rast. Tak ako mnohí žiaci nášho gymnázia, ktorí sa dokázali presadiť a získať popredné umiestnenia v celoslovenských súťažiach, po ukončení štúdia napĺňať svoje poslanie, či už ako lekári, architekti, informatici.... Dlhodobou ambíciou školy je  prijímať výzvy a zapájať sa do projektov, ktoré by prispeli k atraktívnemu modernému vzdelávaniu.
V rebríčku inštitútu INEKO sa Gymnázium sv. F. A. umiestnilo na 14. mieste z 37 gymnázií v Prešovskom kraji. 

Naše top

 • úspešnosť absolventov na VŠ v SR a v zahraničí
 • zapájanie sa do celoslovenských súťaží , SOČ a olympiád
 • zážitkové vyučovanie biológie a dejepisu
 • exkurzie
 • vzdelávanie maturantov AJ zahraničným lektorom
 • kurz spoločenského tanca a bontónu
 • partnerská škola v zahraničí
 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
 • program Junge Aktion

Výhody školy

 • adaptačné pobyty žiakov prímy a prvákov
 • možnosť vyskúšať si prijímačky na nečisto
 • oddychové zóny
 • multimediálna učebňa
 • multifunkčné ihrisko
 • lyžiarsky a snowboardový , cykloturistický, plavecký kurz
 • WiFi

Krúžky

 • Akadémia veľkých diel od Kolégia Antona Neuwirtha
 • krúžok informatiky
 • krúžok dejepisu
 • jazykové krúžky
 • športové krúžky
 • matematické krúžky
 • literárne krúžky