• Príprava na prestížne univerzity 
  • Škola s excelentnými výsledkami - v TOP 3 rebríčka gymnázií INEKO
  • Profilácia štúdia podľa záujmov a profesijnej orientácie žiaka
  • Medzinárodné úspechy žiakov v súťažiach 
  • Nemecký jazykový certifikát DSD I 
  • Úspešné študentské firmy v aplikovanej ekonómii
  • Erasmus+ projekty, zahraničné exkurzie a výmenné pobyty
  • Stáže v partnerských spoločnostiach

Nadväzujúc na 50-ročnú tradíciu je cieľom nášho gymnázia poskytovať všeobecné vzdelávanie zamerané na prípravu na VŠ štúdium. Jeho kvalita je pravidelne potvrdzovaná umiestnením v TOP 3 rebríčka gmnázií INEKO a výsledkami žiakov v národných aj medzinárodných súťažiach. Vytvárame podnetné školské prostredie so špičkovým vybavením, v ktorom žiaci aj učitelia zažívajú pocit sebarealizácie a uspokojenia.

Veľkou prednosťou školy je kolektív učiteľov, pre ktorých sú žiaci partnermi a ich vyučovanie sa vyznačuje ústretovosťou, spoľahlivosťou, profesionalitou, ale predovšetkým ľudskosťou. Dbáme na individuálny rozvoj každého žiaka v oblasti, ktorá ho zaujíma, preto si žiaci vyberajú zo širokej ponuky voliteľných predmetov a záujmových krúžkov. K ďalším výhodám školy patrí možnosť absolvovať nemecký jazykový certifikát Sprachdiplom, native speaker v cudzom jazyku, školská psychologička, organizácia exkurzií, či výmenné pobyty v partnerských školách v zahraničí.

Pestrá paleta mimoškolských akcií, nápaditých aktivít a spoločenských podujatí organizovaných v spolupráci so žiackou školskou radou je obohatením študentského života. Žiaci sa realizujú v redakcii školského časopisu, vo vysielacom štúdiu podcastov, v školskej kapele, v klube SČK, v programe DofE, či v oblasti dobrovoľníctva. Na Poštovej má príležitosť rozvíjať sa každý.